Về Chúng Tôi


FixBox Team

Hotline: (028) 3944 6666

Hỗ trợ kỹ thuật: 0948 654 321

Bảo hành sản phẩm: 0909 654 321

Địa chỉ: 7 Einstein, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Kênh Youtube: FixBox

Nhóm Facebook: Tạp Chí Xe Điện